Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sınav Takvimi

Güncelleme Tarihi: 19/09/2018

         20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı KHK'nın 127. maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'ya eklenen 23. ve geçici 24.maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10uncu maddesinde belirtilen İncelemeler neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı ve sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen kişilere ait listeler Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanmıştır.
          1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 14.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen sınav yeri ve zamanın ilan edilmesi hususu çerçevesinde Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü sınav komisyonu tarafından sınavı yapılacak personelin listesi, sınav yeri ve zamanı aşağıda gösterilmiştir.
         İlgili tebliğin 14.maddesinin 2.fıkrası gereğince ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.Personelimizin kendileri ile ilgili sınav günü ve saatinde ilgili sınav yerinde olmaları gerekmektedir.

Not: Güvenlik soruşturması neticesinde bulgu tespit edilenler Bakanlık tarafından değerlendirilecektir.

Sınav Adresi:
İl Sağlık Müdürlüğü ek binası Eğitim Salonu Kat:3

Sınav Takvimi İçin TIKLAYINIZ...