Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Hekimliği 2018-2. Ek Yerleştirme Duyurusu

Güncelleme Tarihi: 11/10/2018

Aile Hekimliği 2018-2.Ek Yerleştirme Duyurusu

                                                  2018-2. Ek Yerleştirme – 06.04.2018

             5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 12 Nisan 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. Iğdır ilinde yeni açılan ve herhangi bir sebeple boşalan Aile Hekimliği Birimlerine 2018-2.Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemine, Iğdır ili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakat verilenler ile Iğdır İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır. 2018-2.Ek yerleştirme işlemi;  06 Nisan Cuma saat 14.00’da,  Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda (Ceza Evi yanı ek bina)  Tercih ve Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  Ek Yerleştirme İşleminin yapılacağı İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu (Ceza Evi yanı ek bina)  girişinde ek yerleştirmeye katılan aile hekimlerinden imza alınacaktır. Başvurular, 30.03.2018 Cuma -05.04.2018 Perşembe günleri saat 08.30–17.00 saatleri arasında yapılabilecektir. Yürürlükteki mevzuatta ‘‘Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.’’ hükmü yer almaktadır. Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın 13/12/2017 tarih ve 1464 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu 2017/21 sayılı genelgesinin 3 maddesinin d bendinde “3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları ve tabibler, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin Ek-3 ünde yer alan “ Sosyo - Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi” sütununa göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.hükmü yer almakta olup, bu hükümdoğrultusunda işlem tesis edilecektir.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın 13/12/2017 tarih ve 1464 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu 2017/21 sayılı genelgesi doğrultusunda başvurular kabul edilecektir.

Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

              Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü’ nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin web sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

             

EVRAK VE DOKÜMANLAR İÇİN TIKLAYINIZ.