2017 HAZİRAN-TEMMUZ DÖNEMİ DÖNEMİ NAKLEN ATAMA İLANI

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesinin 7 nci maddesi doğrultusunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (a) bendine göre istihdam edilen İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan  personelden, İlimiz emrine naklen atanma talebinde bulunmak isteyenler için yazımız ekinde sunulan belgelerin doldurularak Müdürlüğümüze teslim edilmesi.